Καλώς ήλθατε στην Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας


Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο Πρόεδρος, και τα στελέχη της επιχείρησης σας καλοσωρίζουν στον επίσημο δικτυακό τόπο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας.

Σε αυτό τον δικτυακό τόπο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που αφορούν τις συναλλαγές σας με την ΔΕΥΑΚ, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πρόβληματα της αρμοδιότητός μας.

Σύντομα θα μπορείτε μέσα από εδώ να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας, να υποβάλλετε αιτήματα για βλάβες να υπολογίζετε αυτόματα τον λογαριασμό νερού και άλλες υπηρεσίες που έχουν σαν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Τελευταία Νέα


[08 Δεκ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 11/12/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 8 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[06 Δεκ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανοξείδωτων κοιλοδοκών και φύλλων αλουμινίου για κάλυψη παλαιάς δεξαμενής αερισμού ΕΕΛ Κα

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.     Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.     Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

3.     Την με αρ. 168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης . 

4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 6467/15.11.2017 με ΑΔΑΜ: 17REQ002257416.

5. Απόφαση Δ.Σ Δ.Ε.Υ.Α.Κ 157/2017 με αρθ. πρωτ. 6433/16.11.2017 ΑΔΑ:6T4EOP0Χ-Φ7Σ και ΑΔΑΜ:17REQ002257495.

 

6. Απόφαση αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή η με αρθ. πρωτ. 6697/29.11.2017 με ΑΔΑ:7ΥΓΠΟΡ0Χ-9ΨΗ.


[06 Δεκ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανής πλάσματος κοπής μετάλλων

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.     Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.     Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

3.     Την με αρ. 168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης . 

4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 6705/29.11.2017

 

5. Απόφαση αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή η με αρθ. πρωτ. 6737/30.11.2017 με ΑΔΑ:ΩΝΦΓΟΡ0Χ-ΓΗΥ.


[06 Δεκ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
  3. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης . 

4.       Την με αρ. 204/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών  με  ΑΔΑ: ΩΠ8ΙΟΡ0Χ-ΔΔ7 και   ΑΔΑΜ: 17REQ002324549.

 

5.       Έγκριση αιτήματος αναρτημένου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002324549.


[05 Δεκ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υδρομέτρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας , με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
[30 Νοέ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες συμβούλου για πιστοποίηση ISO 17025 Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας.

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:


[27 Νοέ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 27/11/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 8 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[24 Νοέ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογαριασμών ύδρευσης και φακέλων αποστολής.

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
  3. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης . 
  4. Πρωτογενές αίτημα με αριθμ. πρωτ. 6465/16.11.2017.

5.      Την με αρ. 6604/24.11.2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με ΑΔΑ: 6Β9ΙΟΡ0Χ-ΔΡΩ και ΑΔΑΜ:17REQ002298132.

 

Καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια λογαριασμών ύδρευσης και φακέλων αποστολής.


[22 Νοέ 17]
Ψήφισμα από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του εργαζόμενου Δημήτρη Θεοδωρακόπουλου, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 22/11/2017 και αποφάσισε :

1)    Να στείλει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αποθανόντος εργαζόμενου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Δημήτρη Θεοδωρακόπουλου.

2)    Να παρευρεθεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία.

 

3)    Να προσφέρει στη μνήμη του αντί στεφάνου 200,00 ευρώ στα παιδικά χωριά SOS.


[22 Νοέ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 22/11/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Τετάρτη 22/11/2017 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση του παρακάτω θέματος :


Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.