Καλώς ήλθατε στην Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας


Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο Πρόεδρος, και τα στελέχη της επιχείρησης σας καλοσωρίζουν στον επίσημο δικτυακό τόπο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας.

Σε αυτό τον δικτυακό τόπο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που αφορούν τις συναλλαγές σας με την ΔΕΥΑΚ, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πρόβληματα της αρμοδιότητός μας.

Σύντομα θα μπορείτε μέσα από εδώ να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας, να υποβάλλετε αιτήματα για βλάβες να υπολογίζετε αυτόματα τον λογαριασμό νερού και άλλες υπηρεσίες που έχουν σαν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Τελευταία Νέα


[13 Οκτ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 16/10/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 16/10/2017 και ώρα 8 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[12 Οκτ 17]
ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2017-2018

Με το έργο αυτό προϋπολογισμού 300.000,00€ πρόκειται να τοποθετηθούν 1300 μέτρα αγωγών Ομβρίων και 83 υδροσυλλογές στον Δήμο Καλαμάτας.

[11 Οκτ 17]
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2017-2018

Τό έργο αυτό αφορά την κατασκευή  παροχών ύδρευσης που θα ζητήσουν δημότες της Καλαμάτας σε διάστημα ενός έτους
[10 Οκτ 17]
Έργο: "Υδροδότηση περιοχής πρώην σκουπιδότοπου Δήμου Καλαμάτας"

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 100.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) αφορά εργασίες κατασκευής αγωγών ύδρευσης για την  Υδροδότηση της περιοχής του πρώην σκουπιδότοπου  του Δήμου Καλαμάτας.
[09 Οκτ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

1. Το με αρ. 4478/4.09.2017  με  ΑΔΑΜ: 17REQ001893877 πρωτογενές αίτημα.

2.      Έγκριση αιτήματος  με απόφαση Δ.Σ 154/2017  αναρτημένου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ0020539612. Καλεί  σε υποβολή προσφορών για την εργασία : Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας.


[28 Σεπ 17]
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εργασία καθαρισμού των ρεμάτων της πόλης Καλαμάτας.
[28 Σεπ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 02/10/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 2/10/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων
[27 Σεπ 17]
Σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για την σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου.
[22 Σεπ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος αφαίρεσης νιτρικών γεώτρησης Μενινών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος αφαίρεσης νιτρικών γεώτρησης Μενινών
[21 Σεπ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια ασφάλιση των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια ασφάλιση των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης
Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.