Καλώς ήλθατε στην Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας


Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο Πρόεδρος, και τα στελέχη της επιχείρησης σας καλοσωρίζουν στον επίσημο δικτυακό τόπο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας.

Σε αυτό τον δικτυακό τόπο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που αφορούν τις συναλλαγές σας με την ΔΕΥΑΚ, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πρόβληματα της αρμοδιότητός μας.

Σύντομα θα μπορείτε μέσα από εδώ να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας, να υποβάλλετε αιτήματα για βλάβες να υπολογίζετε αυτόματα τον λογαριασμό νερού και άλλες υπηρεσίες που έχουν σαν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Τελευταία Νέα


[24 Ιουλ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 26/07/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Τετάρτη 26/7/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :
[14 Ιουλ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξήντα (60) μ.μ. αλυσίδας σημαδούρας γαλβανιζέ και οκτώ (8) ναυτικών κλειδιών INOX τύπου D.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξήντα (60) μ.μ. αλυσίδας σημαδούρας γαλβανιζέ και οκτώ (8) ναυτικών κλειδιών INOX τύπου D.
[14 Ιουλ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσίας, με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[06 Ιουλ 17]
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2017-2018

Με το έργο  «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2017» προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών των αγωγών ύδρευσης  και των παροχών του Δήμου Καλαμάτας
[06 Ιουλ 17]
ΕΡΓΑΣΙΑ:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΧΡΗΣΗ 2017»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας κ.Βεργόπουλος Δημήτρης προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Παρασκευή 21/07/2017 με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη μικρότερη οικονομική προσφορά για την Εργασία : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΧΡΗΣΗ 2017» που περιλαμβάνει :

[06 Ιουλ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 10/07/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 10/7/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :
[30 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας αντλίας στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας με πόσιμο νερό της περιοχής της δημοτικής κοινό

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την  προμήθεια μίας αντλίας στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας με πόσιμο νερό της περιοχής της δημοτικής κοινότητας Σταματινού  του Δήμου Καλαμάτας.
[28 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αγωγού και ανοξείδωτου συρματόσχοινου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αγωγού και ανοξείδωτου συρματόσχοινου
[26 Ιουν 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 28/06/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Τετάρτη 28/6/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :
[23 Ιουν 17]
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B΄ ΦΑΣΗ

ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B΄ ΦΑΣΗ».

Με  CPV: 45246400-7 και Προϋπολογισμό   2.500.000,00€ + ΦΠΑ.


Αναζήτηση:











Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.