Εξόφληση λογαριασμών


Οι λογαριασμοί  νερού και αποχέτευσης εξοφλούνται στο ισόγειο των  κεντρικών γραφείων  της ΔΕΥΑΚ , οδός Σπάρτης 46, Δευτέρα - Πέμπτη 7:15 έως 13:30 και Παρασκευή 7:15 έως 13:00.

Επίσης οι λογαριασμοί ΝΕΡΟΥ όταν δεν έχουν λήξει μπορούν να εξοφληθούν στις τράπεζες ALPHA BANK ΑΓΡΟΤΙΚΗ και ΕΘΝΙΚΗ:

1. Με πάγια εντολή 0,30 ευρώ ανά λογαριασμό.
2. Με μετρητά 0,60 ευρώ ανά λογαριασμό.

3. Μέσω WEB BANKING μόνο μέσω της  τράπεζας ALPHA BANK.

 

Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.