Επικοινωνία


Διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ)
Σπάρτης 46
ΤΚ 24100, Καλαμάτα

Χρήσιμα τηλέφωνα:


Πρόεδρος Δ.Σ. 27210 63158
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 27210 63153
Γενικός Διευθυντής 27210 63150
e-mail info@deyakal.gr
Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 27210 63140
Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών 27210 63130
Συνδέσεις ύδρευσης - Εξόφληση λογαριασμών 27210 63165
27210 63163
Συνδέσεις αποχέτευσης 27210 63161
Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος - Λογιστήριο 27210 63147
27210 63142
Προμήθειες 27210 63145
27210 63148
Ταμείο 27210 63141
Πρωτόκολλο 27210 63152
Εργαστήριο ελέγχου ποιότητας νερού & λυμμάτων 27210 63870
Βλάβες δικτύου ύδρευσης (εργάσιμες ώρες) 27210 63120
Βλάβες δικτύου αποχέτευσης (εργάσιμες ώρες) 27210 63121
Βλάβες δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (μη εργάσιμες ώρες) 27210 69427

Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.