[31 Μαϊ 17]

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B ΦΑΣΗΜΕΛΕΤΗ
Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.