[14 Ιουλ 17]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξήντα (60) μ.μ. αλυσίδας σημαδούρας γαλβανιζέ και οκτώ (8) ναυτικών κλειδιών INOX τύπου D.alisida_kai_nautika_kleidia.docx
Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.