[11 Αυγ 17]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή για την διεύθυνση Διοικητικού της ΔΕΥΑ ΚαλαμάταςSERVER.zip
Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.