Νέα / Δελτια τύπου


[21 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία καθαρισμός της γεώτρησης των Αγίων Αναργύρων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία καθαρισμός της γεώτρησης των Αγίων Αναργύρων
[21 Ιουν 17]
Αναβολή υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.

Αναβολή υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.
[09 Ιουν 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 12/06/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 12/6/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[09 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Κατσαραίικα.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Κατσαραίικα.
[09 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.
[06 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σωλήνων κι εξαρτημάτων άρδευσης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σωλήνων κι εξαρτημάτων άρδευσης
[31 Μαϊ 17]
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B ΦΑΣΗ

Το έργο αφορά την    παροχέτευση των ομβρίων , που χωροθετούνται στην περιοχή του Αντικάλαμου από το Νοσοκομείο έως    τα ΤΕΙ στο Καλάμι.

Το έργο αποτελείται από αγωγούς όμβριων ορθογωνικής και κυκλικής διατομής υδροσυλλογές και ανακατασκευές αγωγών ακαθάρτων. 


[26 Μαϊ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δεκαπέντε (15) τεμ. πυροσβεστικών υδροστομίων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δεκαπέντε (15) τεμ. πυροσβεστικών υδροστομίων
[24 Μαϊ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση επαγγελματικών διπλωμάτων Γ Κατηγορίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση επαγγελματικών διπλωμάτων Γ Κατηγορίας σε τρείς εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.


[18 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 22/05/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 22/5/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[15 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Απόσμησης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. (ΔΕΥΑΚ) που έχει την έδρα της στην Καλαμάτα (οδός Σπάρτης 46) προκηρύσσει:
[12 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Υδρομέτρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας , με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
[12 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) κιλών έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε σάκους των 25 κιλών ανά σάκο.


[11 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΟΣ, ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΡΙΑ

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, με τίτλο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΟΣ, ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΡΙΑΣ
[11 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. (ΔΕΥΑΚ) που έχει την έδρα της στην Καλαμάτα (οδός Σπάρτης 46) προκηρύσσει
[10 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. (ΔΕΥΑΚ) που έχει την έδρα της στην Καλαμάτα (οδός Σπάρτης 46) προκηρύσσει:
[05 Μαϊ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) μονάδων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) μονάδων ηλεκτρονικού υπολογιστή.
[04 Μαϊ 17]
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2017.

Προβλέπεται η σύναψη σύμβασης γενικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση των ζημιών των αγωγών και των παροχών στην Δημοτική ενότητα Καλαμάτας και στις δημοτικές ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας.

[27 Απρ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Αντλητικού Συστήματος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος.      

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
  3. Την με αρ.23/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών.
  4. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης . 

Την με αρ. 1698/2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών .


[24 Απρ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για θερινή ένδυση προσωπικού


[13 Μαρ 17]
Έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 7-9-2016

Η ΔΕΥΑΚ θα κατασκευάσει  το παρόν έργο  για την αποκατάσταση των ζημιών στα πλαίσια της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-16 κυρίως στο ρέμα Καραμπογιά, Λαγκάδα Πετάλου ,Λαγκάδα Εργατικών κατοικιών και στην Λαγκάδα Κορδία
[06 Μαρ 17]
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ 2017

Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή  παροχών ύδρευσης. ( CPV 45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης).

 


Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.