Νέα / Δελτια τύπου


[08 Δεκ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 11/12/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 8 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[06 Δεκ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανοξείδωτων κοιλοδοκών και φύλλων αλουμινίου για κάλυψη παλαιάς δεξαμενής αερισμού ΕΕΛ Κα

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.     Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.     Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

3.     Την με αρ. 168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης . 

4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 6467/15.11.2017 με ΑΔΑΜ: 17REQ002257416.

5. Απόφαση Δ.Σ Δ.Ε.Υ.Α.Κ 157/2017 με αρθ. πρωτ. 6433/16.11.2017 ΑΔΑ:6T4EOP0Χ-Φ7Σ και ΑΔΑΜ:17REQ002257495.

 

6. Απόφαση αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή η με αρθ. πρωτ. 6697/29.11.2017 με ΑΔΑ:7ΥΓΠΟΡ0Χ-9ΨΗ.


[06 Δεκ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανής πλάσματος κοπής μετάλλων

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1.     Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2.     Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

3.     Την με αρ. 168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης . 

4. Το με αρ. πρωτογενές αίτημα 6705/29.11.2017

 

5. Απόφαση αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή η με αρθ. πρωτ. 6737/30.11.2017 με ΑΔΑ:ΩΝΦΓΟΡ0Χ-ΓΗΥ.


[06 Δεκ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
 3. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης . 

4.       Την με αρ. 204/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών  με  ΑΔΑ: ΩΠ8ΙΟΡ0Χ-ΔΔ7 και   ΑΔΑΜ: 17REQ002324549.

 

5.       Έγκριση αιτήματος αναρτημένου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002324549.


[05 Δεκ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υδρομέτρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας , με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
[30 Νοέ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες συμβούλου για πιστοποίηση ISO 17025 Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας.

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:


[27 Νοέ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 27/11/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 8 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[24 Νοέ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογαριασμών ύδρευσης και φακέλων αποστολής.

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
 3. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης . 
 4. Πρωτογενές αίτημα με αριθμ. πρωτ. 6465/16.11.2017.

5.      Την με αρ. 6604/24.11.2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με ΑΔΑ: 6Β9ΙΟΡ0Χ-ΔΡΩ και ΑΔΑΜ:17REQ002298132.

 

Καλεί  σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια λογαριασμών ύδρευσης και φακέλων αποστολής.


[22 Νοέ 17]
Ψήφισμα από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του εργαζόμενου Δημήτρη Θεοδωρακόπουλου, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 22/11/2017 και αποφάσισε :

1)    Να στείλει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αποθανόντος εργαζόμενου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Δημήτρη Θεοδωρακόπουλου.

2)    Να παρευρεθεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία.

 

3)    Να προσφέρει στη μνήμη του αντί στεφάνου 200,00 ευρώ στα παιδικά χωριά SOS.


[22 Νοέ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 22/11/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Τετάρτη 22/11/2017 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση του παρακάτω θέματος :


[15 Νοέ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες συμβούλου για πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας.

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
 3. Την με αρ. 191/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

[14 Νοέ 17]
Εκποίηση Άχρηστων Υλικών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας κ. Δημήτριος Βεργόπουλος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η εκποίηση με τίτλο «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
[06 Νοέ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσίας, με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ....
[03 Νοέ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 06/11/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 6/11/2017 και ώρα 8 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[01 Νοέ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για γάντια νιτριλίου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γαντιών νιτριλίου για τους εργαζόμενους στο αποφρακτικό μηχάνημα.

 

 


[26 Οκτ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ρυθμιστών στροφών για την Ε.Ε.Λ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ρυθμιστών στροφών για την Ε.Ε.Λ της Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
 3. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .  

[13 Οκτ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 16/10/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 16/10/2017 και ώρα 8 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[12 Οκτ 17]
ΕΡΓΟ: ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2017-2018

Με το έργο αυτό προϋπολογισμού 300.000,00€ πρόκειται να τοποθετηθούν 1300 μέτρα αγωγών Ομβρίων και 83 υδροσυλλογές στον Δήμο Καλαμάτας.

[11 Οκτ 17]
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2017-2018

Τό έργο αυτό αφορά την κατασκευή  παροχών ύδρευσης που θα ζητήσουν δημότες της Καλαμάτας σε διάστημα ενός έτους
[10 Οκτ 17]
Έργο: "Υδροδότηση περιοχής πρώην σκουπιδότοπου Δήμου Καλαμάτας"

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 100.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) αφορά εργασίες κατασκευής αγωγών ύδρευσης για την  Υδροδότηση της περιοχής του πρώην σκουπιδότοπου  του Δήμου Καλαμάτας.
[09 Οκτ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

1. Το με αρ. 4478/4.09.2017  με  ΑΔΑΜ: 17REQ001893877 πρωτογενές αίτημα.

2.      Έγκριση αιτήματος  με απόφαση Δ.Σ 154/2017  αναρτημένου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ0020539612. Καλεί  σε υποβολή προσφορών για την εργασία : Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας.


[28 Σεπ 17]
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εργασία καθαρισμού των ρεμάτων της πόλης Καλαμάτας.
[28 Σεπ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 02/10/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 2/10/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων
[27 Σεπ 17]
Σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για την σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου.
[22 Σεπ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος αφαίρεσης νιτρικών γεώτρησης Μενινών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος αφαίρεσης νιτρικών γεώτρησης Μενινών
[21 Σεπ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια ασφάλιση των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια ασφάλιση των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης
[20 Σεπ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) κιλών έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε σάκους των 25 κιλών ανά σάκο.
[11 Αυγ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια TABLETS

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια TABLETS
[11 Αυγ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την διαδικτυακή πύλη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

1. την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (www.deyakal.gr) που αποτελούν τη διαδικτυακή πύλη (portal) της επιχείρησης

2. την δημιουργία εσωτερικής διαδικτυακής πλατφόρμας για τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και

 

3.τη διασύνδεση της διαδικτυακής πύλης με την εσωτερική εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων και υποθέσεων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας


[11 Αυγ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
[11 Αυγ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή για την διεύθυνση Διοικητικού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή για την διεύθυνση Διοικητικού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

[03 Αυγ 17]
ΕΡΓΟ:ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2017- 2018

Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν  συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων τα έτη 2017 και 2018

[14 Ιουλ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξήντα (60) μ.μ. αλυσίδας σημαδούρας γαλβανιζέ και οκτώ (8) ναυτικών κλειδιών INOX τύπου D.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξήντα (60) μ.μ. αλυσίδας σημαδούρας γαλβανιζέ και οκτώ (8) ναυτικών κλειδιών INOX τύπου D.
[14 Ιουλ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσίας, με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[06 Ιουλ 17]
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2017-2018

Με το έργο  «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2017» προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών των αγωγών ύδρευσης  και των παροχών του Δήμου Καλαμάτας
[06 Ιουλ 17]
ΕΡΓΑΣΙΑ:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΧΡΗΣΗ 2017»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας κ.Βεργόπουλος Δημήτρης προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Παρασκευή 21/07/2017 με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη μικρότερη οικονομική προσφορά για την Εργασία : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΧΡΗΣΗ 2017» που περιλαμβάνει :

[30 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας αντλίας στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας με πόσιμο νερό της περιοχής της δημοτικής κοινό

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την  προμήθεια μίας αντλίας στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας με πόσιμο νερό της περιοχής της δημοτικής κοινότητας Σταματινού  του Δήμου Καλαμάτας.
[28 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αγωγού και ανοξείδωτου συρματόσχοινου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αγωγού και ανοξείδωτου συρματόσχοινου
[23 Ιουν 17]
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B΄ ΦΑΣΗ

ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B΄ ΦΑΣΗ».

Με  CPV: 45246400-7 και Προϋπολογισμό   2.500.000,00€ + ΦΠΑ.


[21 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία καθαρισμός της γεώτρησης των Αγίων Αναργύρων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία καθαρισμός της γεώτρησης των Αγίων Αναργύρων
[21 Ιουν 17]
Αναβολή υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.

Αναβολή υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.
[09 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.
Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.