Νέα / Δελτια τύπου


[11 Αυγ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια TABLETS

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια TABLETS
[11 Αυγ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την διαδικτυακή πύλη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

1. την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑ Καλαμάτας (www.deyakal.gr) που αποτελούν τη διαδικτυακή πύλη (portal) της επιχείρησης

2. την δημιουργία εσωτερικής διαδικτυακής πλατφόρμας για τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και

 

3.τη διασύνδεση της διαδικτυακής πύλης με την εσωτερική εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων και υποθέσεων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας


[11 Αυγ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
[11 Αυγ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή για την διεύθυνση Διοικητικού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή για την διεύθυνση Διοικητικού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

[03 Αυγ 17]
ΕΡΓΟ:ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2017- 2018

Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν  συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων τα έτη 2017 και 2018

[24 Ιουλ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 26/07/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Τετάρτη 26/7/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :
[14 Ιουλ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξήντα (60) μ.μ. αλυσίδας σημαδούρας γαλβανιζέ και οκτώ (8) ναυτικών κλειδιών INOX τύπου D.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξήντα (60) μ.μ. αλυσίδας σημαδούρας γαλβανιζέ και οκτώ (8) ναυτικών κλειδιών INOX τύπου D.
[14 Ιουλ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσίας, με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[06 Ιουλ 17]
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2017-2018

Με το έργο  «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης χρήση 2017» προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών των αγωγών ύδρευσης  και των παροχών του Δήμου Καλαμάτας
[06 Ιουλ 17]
ΕΡΓΑΣΙΑ:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΧΡΗΣΗ 2017»

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας κ.Βεργόπουλος Δημήτρης προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Παρασκευή 21/07/2017 με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη μικρότερη οικονομική προσφορά για την Εργασία : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΧΡΗΣΗ 2017» που περιλαμβάνει :

[06 Ιουλ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 10/07/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 10/7/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :
[30 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας αντλίας στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας με πόσιμο νερό της περιοχής της δημοτικής κοινό

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την  προμήθεια μίας αντλίας στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας με πόσιμο νερό της περιοχής της δημοτικής κοινότητας Σταματινού  του Δήμου Καλαμάτας.
[28 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αγωγού και ανοξείδωτου συρματόσχοινου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αγωγού και ανοξείδωτου συρματόσχοινου
[26 Ιουν 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 28/06/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Τετάρτη 28/6/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :
[23 Ιουν 17]
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B΄ ΦΑΣΗ

ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B΄ ΦΑΣΗ».

Με  CPV: 45246400-7 και Προϋπολογισμό   2.500.000,00€ + ΦΠΑ.


[21 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία καθαρισμός της γεώτρησης των Αγίων Αναργύρων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία καθαρισμός της γεώτρησης των Αγίων Αναργύρων
[21 Ιουν 17]
Αναβολή υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.

Αναβολή υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.
[09 Ιουν 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 12/06/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 12/6/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[09 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Κατσαραίικα.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Κατσαραίικα.
[09 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος  για την περιοχή Δημοτικής ενότητας Αγρίλου.
[06 Ιουν 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σωλήνων κι εξαρτημάτων άρδευσης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σωλήνων κι εξαρτημάτων άρδευσης
[31 Μαϊ 17]
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ B ΦΑΣΗ

Το έργο αφορά την    παροχέτευση των ομβρίων , που χωροθετούνται στην περιοχή του Αντικάλαμου από το Νοσοκομείο έως    τα ΤΕΙ στο Καλάμι.

Το έργο αποτελείται από αγωγούς όμβριων ορθογωνικής και κυκλικής διατομής υδροσυλλογές και ανακατασκευές αγωγών ακαθάρτων. 


[26 Μαϊ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δεκαπέντε (15) τεμ. πυροσβεστικών υδροστομίων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δεκαπέντε (15) τεμ. πυροσβεστικών υδροστομίων
[24 Μαϊ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση επαγγελματικών διπλωμάτων Γ Κατηγορίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση επαγγελματικών διπλωμάτων Γ Κατηγορίας σε τρείς εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.


[18 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Συμβουλίου 22/05/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 22/5/2017 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


[15 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Υλικών Απόσμησης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. (ΔΕΥΑΚ) που έχει την έδρα της στην Καλαμάτα (οδός Σπάρτης 46) προκηρύσσει:
[12 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Υδρομέτρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας , με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
[12 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) κιλών έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε σάκους των 25 κιλών ανά σάκο.


[11 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΟΣ, ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΡΙΑ

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, με τίτλο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΟΣ, ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΟΥΡΙΑΣ
[11 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. (ΔΕΥΑΚ) που έχει την έδρα της στην Καλαμάτα (οδός Σπάρτης 46) προκηρύσσει
[10 Μαϊ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. (ΔΕΥΑΚ) που έχει την έδρα της στην Καλαμάτα (οδός Σπάρτης 46) προκηρύσσει:
[05 Μαϊ 17]
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) μονάδων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) μονάδων ηλεκτρονικού υπολογιστή.
[04 Μαϊ 17]
ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2017.

Προβλέπεται η σύναψη σύμβασης γενικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση των ζημιών των αγωγών και των παροχών στην Δημοτική ενότητα Καλαμάτας και στις δημοτικές ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας.

[27 Απρ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Αντλητικού Συστήματος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος.      

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.
  3. Την με αρ.23/2017 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών.
  4. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης . 

Την με αρ. 1698/2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών .


[24 Απρ 17]
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για θερινή ένδυση προσωπικού


[13 Μαρ 17]
Έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 7-9-2016

Η ΔΕΥΑΚ θα κατασκευάσει  το παρόν έργο  για την αποκατάσταση των ζημιών στα πλαίσια της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-16 κυρίως στο ρέμα Καραμπογιά, Λαγκάδα Πετάλου ,Λαγκάδα Εργατικών κατοικιών και στην Λαγκάδα Κορδία
[06 Μαρ 17]
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ 2017

Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή  παροχών ύδρευσης. ( CPV 45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης).

 


Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.