Διαγωνισμοί


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝ
Σχετικά αρχεία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ “ Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού στην Τ. Κ. Ελαιοχωρίου ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : “ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:“ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ”

Περίληψη Διακήρυξης Έργου 03-02-2011

Περίληψη Διακήρυξης Έργου 15-02-2011

Περίληψη Διακήρυξης Έργου 10-03-2011

Περίληψη Διακήρυξης Έργου 17-03-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 31.10.2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α5»

Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.