Ποιότητα νερών κολύμβησης


Η  ΔΕΥΑΚ για τον έλεγχο της απόδοσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων , σύμφωνα και με τους περιβαλλοντικούς όρους, πραγματοποιεί τακτικές δειγματοληψίες και   μικροβιολογικές αναλύσεις θαλασσινού νερού τόσο στο ύψος του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων όσο και σε γειτονικές παραλίες όπως στο Κάρτ,  τις εκβολές του ποταμού Άρι και   τον Κορδία, ιδιαίτερα κατά την κολυμβητική περίοδο  ( Απρίλιος – Οκτώβριος).

Παράλληλα ελέγχει  τις ακτές κολύμβησης στα όρια του Δήμου Καλαμάτας και τις εκβολές  του Νέδοντα και του αγωγού ομβρίων στην οδό Ηρώων.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα  σε κανένα σημείο και σε καμιά περίπτωση δεν έχει παρατηρηθεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων καταλληλότητας  για κολύμβηση.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχους ελέγχους πραγματοποιούν τόσο το ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και η Δ/νση Υγείας της ΝΑ Μεσσηνίας.

ποιότητα νερών κολύμβησης
Σχετικά αρχεία

Δειγματοληψία 20/10/2008

Ποιότητα νερών Μεσσηνιακού Κόλπου ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.

Δειγματοληψία 19/07/2010

Δειγματοληψία 11/07/2012

Δειγματοληψία 21/08/2012

Δειγματοληψία 24/05/2013

Δειγματοληψία 12/06/2013

Δειγματοληψία 18/07/2013

Δειγματοληψία 08/07/2013

Δειγματοληψία 12/08/2013

Δειγματοληψία 26/08/2013

Δειγματοληψία 09/09/2013

Δειγματοληψία 23/09/2013

Δειγματοληψία 07/10/2013

Δειγματοληψία 21/10/2013

Δειγματοληψία 12/05/2014

Δειγματοληψία 12/06/2014

Δειγματοληψία 24/06/2014

Δειγματοληψία 09/07/2014

Δειγματοληψία 21/07/2014

Δειγματοληψία 11/08/2014

Δειγματοληψία 25/08/2014

Δειγματοληψία 08/09/2014

Αναζήτηση:Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.