Παράδειγμα υπολογισμού λογαριασμού νερού


Παράδειγμα 1ο.

Υδρόμετρο στην πόλη της Καλαμάτας

 

Υδρόμετρο που σε ένα δίμηνο έχει κατανάλωση 100 μ³ και υδροδοτεί  ακίνητο που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και βρίσκεται στην πόλη της Καλαμάτας.

Αξία νερού: 
Για  κατανάλωση  από   0-20  μ³ το δίμηνο  χρέωση 0,2898 €/μ³
Για  κατανάλωση  από  21-40 μ³ το δίμηνο  χρέωση 0,4381 €/μ³
Για  κατανάλωση  από  41-60 μ³ το δίμηνο  χρέωση 0,6556 €/μ³
Για  κατανάλωση  από   60 μ³   και άνω  το δίμηνο χρέωση 0,9489 €/μ³
ΦΠΑ.  Η αξία νερού επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%.

Δηλαδή 
20 μ³ Χ  0,2898 €/μ³  = 5,796 €
20 μ³ Χ  0,4381€/μ³   = 8,762 €
20 μ³ Χ  0,6556€/μ³   = 13,112 €
40μ³  Χ  0,9489€/μ³   = 37,956 €
Σύνολο μ³  100.
Σύνολο αξίας νερού 65,63 Ευρώ.
ΦΠΑ:  65,63€ Χ 13% = 8,53 Ευρώ.

Πάγιο:
5,08 Ευρώ  ανά υδρόμετρο ανά μήνα.
ΦΠΑ:  Το πάγιο επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%.

Δηλαδή
5,08 € Χ 2 μήνες = 10,16 Ευρώ.
ΦΠΑ: 10,16€ Χ 23% = 2,33 Ευρώ

Ειδικό Τέλος:
60% πάνω στην αξία νερού, για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων.
ΦΠΑ:   Το ειδικό τέλος επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%.

Δηλαδή 
Αξία νερού 65,63 € Χ 60% = 39,38 Ευρώ
ΦΠΑ: 39,38€ Χ 23% =  9,06 Ευρώ

Τέλος Χρήσης Υπονόμων:
95% πάνω στην αξία νερού, για τα ακίνητα που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
ΦΠΑ:  Το τέλος χρήσης υπονόμων  επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%.

Δηλαδή 
Αξία νερού 65,63€ Χ 95% = 62,34 Ευρώ
ΦΠΑ: 62,34€ Χ 23% = 14,34 Ευρώ

Πολιτιστικό Τέλος:
3,00 Ευρώ ανά υδρόμετρο ανά δίμηνο. Αποδίδεται στο Δήμο Καλαμάτας.
ΦΠΑ.  Το πολιτιστικό τέλος δεν  επιβαρύνεται με ΦΠΑ.


ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
65,63€ + 8,53 € + 10,16 € + 2,33 € +39,38 € + 9,06 € + 62,34 € +14,34 € +3,00 € 
214,77 Ευρώ.

 

 

Παράδειγμα 2ο.

Υδρόμετρο στις Δημοτικές Κοινότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας.

 

Υδρόμετρο που σε ένα τετράμηνο έχει κατανάλωση 100 μ³ και υδροδοτεί  ακίνητο που δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας εκτός των Τοπικών Κοινοτήτων Πολιανής και Πηδήματος που έχουν διαφορετικό τιμολόγιο.

 

Αξία νερού: 
Για  κατανάλωση  από   0-40  μ³ το τετράμηνο  χρέωση 0,1143 €/μ³
Για  κατανάλωση  από  41-80 μ³ το τετράμηνο  χρέωση 0,2100 €/μ³
Για  κατανάλωση  από   81 μ³   και άνω  το τετράμηνο χρέωση 0,3400 €/μ³
ΦΠΑ.  Η αξία νερού επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%.

Δηλαδή 
40 μ³ Χ  0,1143 €/μ³   = 4,57 €
40 μ³ Χ  0,2100 €/μ³   = 8,40 €
20 μ³ Χ  0,3400 €/μ³   =  6,80€
Σύνολο μ³  100.
Σύνολο αξίας νερού 19,77 Ευρώ.
ΦΠΑ:  19,77€ Χ 13% = 2,57 Ευρώ.

Πάγιο:
2,00 Ευρώ  ανά υδρόμετρο ανά μήνα.
ΦΠΑ:  Το πάγιο επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%.

Δηλαδή
2,00 € Χ 4 μήνες = 8,00 Ευρώ.
ΦΠΑ: 8,00€ Χ 23% = 1,84 Ευρώ.

Ειδικό Τέλος:
40% πάνω στην αξία νερού, για τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων.
ΦΠΑ:   Το ειδικό τέλος επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%.

Δηλαδή 
Αξία νερού 19,77 € Χ 40% = 7,91 Ευρώ
ΦΠΑ: 7,91€ Χ 23% =  1,82 Ευρώ


ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
19,77 € + 2,57 € + 8,00 € + 1,84 € + 7,91 € + 1,82 
41,91 Ευρώ.

 

 

Για τον υπολογισμό λογαριασμού νερού των υπολοίπων Κοινοτήτων καθώς και για τα τιμολόγια κτηνοτρόφων και ευπαθών ομάδων (Α.Μ.Ε.Α. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άποροι) παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Ύδρευση – Αποχέτευση- Τιμολόγιο ύδρευσης  της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Αναζήτηση:


Παραγωγή: PROVOLI ADV - Ανάπτυξη: CUBIX.