ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (22-11-18)

Π Ρ Ο   Σ   Κ   Λ   Η Σ   Η     Γ Ι Α     Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

 

 

Προς τα Αξιότιμα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Πέμπτη 22/11/2018 και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω έκτακτων θεμάτων :

Η σημερινή συνεδρίαση είναι έκτακτη για τους παρακάτω λόγους:

  1. 1. Γιατί πρέπει να εκδικαστεί η ένσταση για το διαγωνισμό «Επεξεργασία και Διάθεση Αφυδατωμένης Ιλύος από την ΕΕΛ Καλαμάτας»
  2. 2. Γιατί πρέπει άμεσα να κατατεθεί για το έργο: «Αντικατάσταση κεντρικού Αγωγού Μεταφοράς από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα-Μεσσήνη» η πρόταση στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» για το οποίο υπάρχει περιορισμένος χρόνος

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22/11/2018

 

ΘΕΜΑ 1ο:Εργασία: Επεξεργασία και Διάθεση Αφυδατωμένης Ιλύος από την ΕΕΛ Καλαμάτας

Εκδίκαση ένστασης κατά της 178/18 απόφασης του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 2ο:Έργο: «Αντικατάσταση κεντρικού Αγωγού Μεταφοράς από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα-Μεσσήνη»

Αποδοχή απόφασης του Συνδέσμου Ύδρευσης που ορίζει δικαιούχο την ΔΕΥΑΚ Καλαμάτας για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού Αγωγού Μεταφοράς από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα-Μεσσήνη» και έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Κατάθεση πρότασης για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού Αγωγού Μεταφοράς από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα-Μεσσήνη» από την ΔΕΥΑΚ στην πρόσκληση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών

 

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

 

                                             ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ