Πρόσκληση Συμβουλίου 16/10/2017

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Σπάρτης 46, την Δευτέρα 16/10/2017 και ώρα 8 μ.μ. για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :