Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι 11μελές, απαρτίζεται :

  • από έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους,
  • από τρεις (3) δημότες που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο,
  • από έναν (1) εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα
  • καθώς και από έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Επιχείρηση.

Η σύνθεση του παρόντος Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μπασακίδης Νικόλαος

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αιρετός

 

Φοίφα Τασία
Αιρετός

Κουτίβας Ηλίας
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Αιρετός

Μπελογιάννη - Θεοδωρακοπούλου Αναστασία
Αιρετός
Καμβυσίδης Ιωάννης
Αιρετός
Ξανθάκη Αθηνά
Αιρετός
Μαρινάκης Σαράντος
Αιρετός
Λιάππα Χρυσή
Αιρετός
Σταματόπουλος Ευστάθιος
Αιρετός
Μπεχράκης Σταμάτης
Αιρετός
Χριστόπουλος Ιωάννης
Αιρετός
Μπρεδήμας Θεόδωρος
Αιρετός
Λύρας παναγιώτης
Εκπρόσωπος Εργατικού
Κέντρου
Κανέλης Γεώργιος
Εκπρόσωπος Εργατικού
Κέντρου
Κουφαλάκος Παναγιώτης
Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Κρεμεζής Γεώργιος
Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Καραγιάννης Ανδρέας
Δημότης
Ψυλάκη Μαρία - Άννα
Δημότης
Βασιλόπουλος Αθανάσιος
Δημότης
Ντίντα Παναγιώτα
Δημότης
Γυφτέας Ηλίας
Δημότης
Κούλη Παναγούλα
Δημότης