ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Β' Δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου 2018

Δ/ΝΣΗ : Σπάρτης 46
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΠΛΗΡ:   Νικ.Βεργινάδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2721063870
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Ποιότητα  νερών κολύμβησης
Β’  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Ημερομηνία δειγματοληψίας
29/10/2018
 

Ημερομηνία δειγματοληψίας

29/10/2018

 
 

Α/A

Σημείο δειγματοληψίας

Ε. Coli

Εντερόκοκκοι

Χαρακτηρισμός

 

1

ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ

15

25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

2

ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

20

10

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

3

ΚΟΡΔΙΑΣ -

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

12

22

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

4

ΔΕΛΤΑ ΝΕΔΟΝΤΑ

5

15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

5

ΝΟΚ

8

8

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

6

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

ΕΝΑΝΤΙ ALPHA BANK

23

14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

7

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ –

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ

31

15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

8

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΡΑΣ

20

24

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

9

ΒΙΛΑ ΚΑΡΕΛΙΑ

4

19

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

10

HORIZON BLUE

6

5

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

11

ΕΣΠΕΡΙΑ

10

6

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

12

ΕΛΙΤ

7

7

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

13

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

5

9

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

14

ΠΑΡΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

4

6

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

15

Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ –

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

5

4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

 

 

Χαρακτηρισμός ποιότητας νερών σύμφωνα με την νέα οδηγία 2006/7/Ε.Ε

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

250

 

100 *

 

 

 

ΚΑΛΗ  

  

 

500 *

 

200 *

 

 

 

ΕΠΑΡΚΗΣ

 

 

500 **

 

185 **

 

 
                     * Το 95% των δειγμάτων     ** Το 90% των δειγμάτων
 
     Η  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και για την προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιεί κάθε δεκαπενθήμερο, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και όλου του έτους, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της, (από πίστα κάρτ - δυτική παραλία Καλαμάτας μέχρι Μ. Μαντίνεια).
        Κατά τη μέτρηση του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου διεπιστώθη  από τα ευρήματα ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια όπως φαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα.
 
 
    Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 
 
 
 
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ