ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - ΜΑΙΟΣ 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

Καλαμάτα: 27/5/2019

Αρ.Πρωτ: 2752/389/27-5-2019

      

Δ/ΝΣΗ : Σπάρτης 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

ΠΛΗΡ:   Νικ.Βεργινάδης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721063870

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Ποιότητα νερών κολύμβησης

ΜΑΙΟΣ 2019

 

 

Ημερομηνία δειγματοληψίας

23/5/2019

 
 

Α/A

Σημείο δειγματοληψίας

Ε. Coli

Εντερόκοκκοι

Χαρακτηρισμός

 

1

ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ

5

<4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

2

ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

10

<4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

3

ΚΟΡΔΙΑΣ -

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

5

<4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

4

ΔΕΛΤΑ ΝΕΔΟΝΤΑ

8

12

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

5

ΝΟΚ

4

4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

6

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

ΕΝΑΝΤΙ ALPHA BANK

20

10

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

7

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ –

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ

8

8

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

8

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΡΑΣ

25

20

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

9

ΒΙΛΑ ΚΑΡΕΛΙΑ

<4

<4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

10

HORIZON BLUE

5

<4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

11

ΕΣΠΕΡΙΑ

4

<4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

12

ΕΛΙΤ

5

<4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

13

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

20

25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

14

ΠΑΡΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

<4

6

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

15

Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ –

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

4

<4

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

Χαρακτηρισμός ποιότητας νερών σύμφωνα με την νέα οδηγία :

2006/7/Ε.Ε

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

250

 

100 *

 

 

 

ΚΑΛΗ  

  

 

500 *

 

200 *

 

 

 

ΕΠΑΡΚΗΣ

 

 

500 **

 

185 **

 

               

                     * Το 95% των δειγμάτων     ** Το 90% των δειγμάτων

     Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και για την προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιεί συνεχώς, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της, (από πίστα κάρτ - δυτική παραλία Καλαμάτας μέχρι Μ. Μαντίνεια).

       Κατά τη μέτρηση του μηνός Μαίου διεπιστώθη από τα ευρήματα ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια όπως φαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα.

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

 

ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ