ΕΣΠΑ

Τίτλος Έργου: Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας - Β 'Φάση

 

Περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: 

-Αντικατάσταση 13.605 μέτρων αγωγών του Δικτύου Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Εκ των οποίων D90 10 atm 6.200m D110 10 atm 1.345m D125 10 atm 4.440m D16 10 atm 10m D90 12.5 atm 1.015m D90 16atm 35m D110 16atm 560m

- Επίσης πρόκειται να τοποθετηθούν δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm τεμ. 70

- Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm τεμ 10

- Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm τεμ 20

- προσεκτική Πυροσβεστικές κρουνών τεμ. 12

 

Αξιολόγηση ΔΑ