ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας

 

Ανακοινώνει

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας, που εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

Αναλυτικές πληροφορίες στα έγγραφα που επισυνάπτονται