Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ενός (1) Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 100

ΤΗΛ. : 2721 0 63151

FAX: 2721 0 63157

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                      Καλαμάτα 09/09/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       Αριθ.Πρωτ. : 4542

           ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                                                            

 

   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ενός (1) Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού με καλή γνώση υπολογιστών και εμπειρία στην επίβλεψη έργων και συνεργείων.

   Τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και οι υποχρεώσεις θα αναζητηθούν στα συνημμένα έγγραφα που επισυνάπτονται.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα απαραίτητα έγγραφα στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την Δευτέρα 14-09-2020 και ώρα 13:00.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ