Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ενός (1) Χημικού Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής

Δ/ΝΣΗ : ΣΠΑΡΤΗΣ 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 100

ΤΗΛ. : 2721 0 63151

FAX: 2721 0 63157

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                      Καλαμάτα 09/09/2020

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       Αριθ.Πρωτ. : 4543

           ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                                                            

 

   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ενός (1) Χημικού Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής για την υποστήριξη των αναγκών ISO 17025 καθώς και των εργαστηρίων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και οι υποχρεώσεις θα αναζητηθούν στα συνημμένα έγγραφα που επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα απαραίτητα έγγραφα στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την Δευτέρα 14-09-2020 και ώρα 13:00.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ