Έργο Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης στις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης που παρουσιάζουν μεγάλες διαρροές και με μεγάλη συχνότητα ζημιών στις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας.

Θα αντικατασταθούν Αγωγοί στην Δ.Κ. Βέργας, στις Τ.Κ. Μ. Μαντίνειας, Σπερχογείας, και Ασπροχώματος διατομών Φ90 έως Φ160 συνολικού μήκους 13.595 μέτρων μαζί με τις παροχές που συνδέονται τα αντίστοιχα ακίνητα. Επίσης πρόκειται να τοποθετηθούν 12 πυροσβεστικοί κρουνοί.