ΕΡΓΟ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΝΩΝ ΚΑΤΩ ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστεί ο αγωγός τροφοδοσίας του Κάτω Καρβελίου από την γεώτρηση των Μενινών μαζί με τις απαιτούμενες δεξαμενές και αντλιοστάσια. Επίσης προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή του αγίου Φανουρίου.