ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΖΩΝΗΣ V, VI & VII ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΝΗΣΑΚΙ)

Το έργο έχει αντικείμενο την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή ‘’ΝΗΣΑΚΙ‘’ του Δήμου Καλαμάτας, και συγκεκριμένα στις ζώνες V, VI κ’ VII που περικλείονται από τους δρόμους ΝΕΔΟΝΤΟΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΨΑΡΩΝ και ΠΑΛΑΜΑ (νότια του Σιδ. Σταθμού).