ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΖΩΝΗΣ V, VI & VII ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΝΗΣΑΚΙ)

Το έργο έχει αντικείμενο την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή ‘’ ΝΗΣΑΚΙ ‘’του Δήμου Καλαμάτας.