Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό : «ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ »

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Καλαμάτα : 27.09.2018

  Αριθ. Πρωτ. : 6220

 

Δ/ΝΣΗ : Σπάρτης 46 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

Τηλ.:27210-63148

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  

Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Θέμα : Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια ασφάλιση των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης

 

H Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ.

3. Την με αρ.168/2016 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017 για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

4. Το με αρ. 6074/24.09.2018 με ΑΔΑΜ: 17REQ003728908 πρωτογενές αίτημα.

5. Έγκριση αιτήματος με απόφαση Γενικού Διευθυντή 6219/27.09.2018 αναρτημένου στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003753625 και ΑΔΑ: Ψ9ΧΥΟΡ0Χ-ΖΡΛ.

 

Καλεί σε υποβολή προσφορών για την υπηρεσία της ετήσιας ασφάλισης των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης.

 

Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ.

 

Με τους ακόλουθους όρους:

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την του μήνα Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. έως 11:30π.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΚ μέχρι την 8 η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:30π.μ. (πρωτόκολλο της επιχείρησης).
  • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπορικοί αντιπρόσωποι και συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού .
  • Έγγραφο συμμετοχής για το διαγωνισμό: υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986.
  • Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την ετήσια ασφάλιση των μηχανημάτων έργου θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις βασικές ασφαλιστικές καλύψεις όπως παρακάτω:

 

Παρεχόμενες Καλύψεις Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 

Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων

                        1.000.000,00 ευρώ                        

Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων

Ανά ατύχημα

1.000.000,00 ευρώ

 

Αστική ευθύνη εργαλείου Σωματικές

Βλάβες: 30.000,00 Ευρώ

Υλικές Ζημιές: 10.000,00 Ευρώ

 

  

Η κατακύρωση θα γίνει σε όποιον προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά ανά ομάδα οχημάτων.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ