ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ, χρήσης 2018-2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για  συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ, χρήσης 2018-2019

 

Δείτε τα αρχεία που επισυνάπτονται