ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΡΦΑΡΩΝ

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να κατασκευαστεί καταθλιπτικός αγωγός μήκους 3200 μέτρων από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς. Τα πρώτα 2150 θα είναι διαμέτρου Φ225 και πίεσης 25 atm και τα υπόλοιπα 1050 μέτρα διαμέτρου Φ200 πίεσης 16atm.

Το υπάρχον αντλιοστάσιο θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τα σχέδια και θα τοποθετηθούν δύο νέες αντλίες 37KW έκαστη επίσης θα τοποθετηθούν γερανογέφυρα , νέα ηλεκτρική εγκατάσταση και αυτοματισμοί.