ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Β’ ΦΑΣΗ

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του έργου αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων στην Δ.Κ. Καλαμάτας, και στην αντικατάσταση τμήματος των πεπαλαιωμένων χυτοσιδηρών σωλήνων στο κέντρο της Πόλης.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι μεταφορές των παροχών ύδρευσης από τα παλαιά στα νέα δίκτυα και όλες οι συνδεσμολογίες για τη σωστή λειτουργία των νέων δικτύων.