ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί στις δημοτικές κοινότητες Θουρίας , Λαιίκων και Κατσαραίικων.

Το συνολικό μήκος των αγωγών του δικτύου ακαθάρτων που πρόκειται να κατασκευαστούν  ανέρχεται σε 14.009 μ. και αναλύεται σε : 13.554 μ. αγωγών βαρύτητας  και σε 455 μ. διπλού  καταθλιπτικού αγωγού