ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-2021

Με το έργο «Επισκευές δικτύων ύδρευσης 2020-2021 » προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€ πλέον ΦΠΑ προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών των αγωγών και των παροχών του Δήμου Καλαμάτας.