Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών