ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ