Έργο: "Υδροδότηση περιοχής πρώην σκουπιδότοπου Δήμου Καλαμάτας"

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 100.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) αφορά εργασίες κατασκευής αγωγών ύδρευσης για την Υδροδότηση της περιοχής του πρώην σκουπιδότοπου του Δήμου Καλαμάτας.