ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2017-2018

Τό έργο αυτό αφορά την κατασκευή παροχών ύδρευσης που θα ζητήσουν δημότες της Καλαμάτας σε διάστημα ενός έτους