Εκποίηση Άχρηστων Υλικών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας κ. Δημήτριος Βεργόπουλος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, η εκποίηση με τίτλο «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»