Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες συμβούλου για πιστοποίηση ISO 17025 Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας.

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας λαμβάνοντας υπόψη: