Ποιότητα νερών κολύμβησης (Β' Δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου 2018)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Ποιότητα  νερών κολύμβησης
Β’  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Ημερομηνία δειγματοληψίας
29/10/2018
 

Ημερομηνία δειγματοληψίας

29/10/2018

 
 

Α/A

Σημείο δειγματοληψίας

Ε. Coli

Εντερόκοκκοι

Χαρακτηρισμός

 

1

ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ

15

25

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

2

ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

20

10

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

3

ΚΟΡΔΙΑΣ -

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

12

22

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

4

ΔΕΛΤΑ ΝΕΔΟΝΤΑ

5

15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

5

ΝΟΚ

8

8

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

6

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

ΕΝΑΝΤΙ ALPHA BANK

23

14

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

7

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ –

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ

31

15

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

8

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΡΑΣ

20

24

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

9

ΒΙΛΑ ΚΑΡΕΛΙΑ

4

19

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

10

HORIZON BLUE

6

5

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

11

ΕΣΠΕΡΙΑ

10

6

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

12

ΕΛΙΤ

7

7

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

13

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

5

9

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

14

ΠΑΡΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

4

6

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

15

Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ –

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

5

4

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

Χαρακτηρισμός ποιότητας νερών σύμφωνα με την νέα οδηγία 2006/7/Ε.Ε

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

 

250

 

100 *

 

 

 

ΚΑΛΗ  

  

 

500 *

 

200 *

 

 

 

ΕΠΑΡΚΗΣ

 

 

500 **

 

185 **

 

 * Το 95% των δειγμάτων     ** Το 90% των δειγμάτων

 


Η ΔΕΥΑΚ για τον έλεγχο της απόδοσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων , σύμφωνα και με τους περιβαλλοντικούς όρους, πραγματοποιεί τακτικές δειγματοληψίες και μικροβιολογικές αναλύσεις θαλασσινού νερού τόσο στο ύψος του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων όσο και σε γειτονικές παραλίες όπως στο Κάρτ, τις εκβολές του ποταμού Άρι και τον Κορδία, ιδιαίτερα κατά την κολυμβητική περίοδο ( Απρίλιος – Οκτώβριος).

Παράλληλα ελέγχει τις ακτές κολύμβησης στα όρια του Δήμου Καλαμάτας και τις εκβολές του Νέδοντα και του αγωγού ομβρίων στην οδό Ηρώων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε κανένα σημείο και σε καμιά περίπτωση δεν έχει παρατηρηθεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων καταλληλότητας για κολύμβηση.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχους ελέγχους πραγματοποιούν τόσο το ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και η Δ/νση Υγείας της ΝΑ Μεσσηνίας.